Spørsmål og svar

spørsmål svar

Her er noen av de spørsmålene som stilles ofte, og som du kanskje kan ha nytte av å vite:

Når er første trening etter SOMMERFERIEN ?

Svar: Breddepartiene starter 20. august, samme uke som skolen starter. Konkurransepartiene starter som regel før, men deltakerne får beskjed.

 

Er det trening i HØSTFERIEN ?

Svar: For breddepartier er det ikke trening i høstferien, men av og til kommer det tilbud om treningssamlinger. Konkurransepartiene trener etter egne planer.

 

Når er siste trening før JULEFERIEN ?

Svar: Semesteret slutter 2. desember, med juleoppvisningen i Drammenshallen.

Konkurransepartiene holder på lengre, litt avhengig av partier. Deltakerne får egne trenings planer.

 

Når er første trening etter NYTTÅR ?

Svar: Breddepartiene starter andre uka i januar.

Konkurransepartiene starter som regel litt før.

 

Er det trening i VINTERFERIEN ?

Svar: Nei – i Vinterferien er det kun konkurransepartiene som trener. Med mindre det har kommet et tilbud om treningssamling.

Er det trening i PÅSKEFERIEN ?

Svar: Nei – i Påskeferien er det kun konkurransepartiene som trener. Med mindre det har kommet et tilbud om treningssamling.

 

Er det trening på 1. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag?

Nei

 

Når er siste trening før SOMMERFERIEN ?

Svar: Alle de åpne partiene trener ut siste uka i mai, det vil si til og med 4. juni.

Konkurransepartier holder på lengre. Deltakerne der får beskjed.

 

Hva er kostnadene ved å turne?

Det er oppgitt en pris for partiet som gjelder per semester. Det kreves medlemskap som koster 450 kroner per år, altså to semestre. Det går blant annet til forsikring og turnkretsen i fylket og turnforbundet nasjonalt. Ut over dette er det turndrakt/treningsutstyr og kostnader for eventuelle konkurranser.

 

Hva med dugnad?

Dugnad er helt avgjørende for oss og nesten alle andre idrettslag for å få hele klubben til å gå rundt. Vi har to dorulldagnader i året, vi har hatt en julekalenderdugnad, og det kan bli invitert til dugnad i forbindelse med store konkurranser.

 

Kan man «kjøpe seg fri» fra dugnad ?

Svar: JA, man kan kjøpe seg fri fra generelle innteksbringende dugnader som «Dorull» dugnad m.m. Beløpets størrelse avhenger av dugnaden, men det skal gjenspeile den verdien en dugnad ville tilført foreningen.

Man kan ikke kjøpe seg fri fra kakebaking, vakthold m.m. ifb arrangementer o.l. Man står selvfølgelig fritt til å bytte slik at andre kan levere for eksempel kake for deg til et arrangement, men det er du som er satt opp på dugnaden som er ansvarlig for at tjenesten blir levert rettidig på rett sted.