Salto 11-18 år

SALTO

SALTO er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom og en videreføring av Idrettens grunnstige. SALTO skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. I idèboka SALTO finner du tips om alt fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger eller rett å slett «gym og turn-lek»

SALTO skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre. Kursene som er laget for SALTO har fokus på trenerrollen for ungdom.

SALTO skal være:

S-osial
A-llsidig
L-ek
T-urn
O-ppvisning

SALTO-uka er et åpent arrangement der alle ungdom mellom 13 og 18 år kan delta. Alle SALTO har variert innhold det du kan trene på det du liker best. Eller kanskje du har lyst til lære deg noe helt nytt, som trippel salto? SALTO-ukene er alltid stappfulle av spennende aktiviteter der du kan møte ungdom fra hele landet som også elsker turn!

Pris for partier er treningskontingent pr semester (nevnt på partiene), en årlig medlemskontingent (450,-) og administrasjonsgebyr (20,-). Medlemskontingenten på kr 450 inkluderer idrettsforsikring og medlemskap i Drammens Turnforening for et kalenderår.

Meld deg på her

TILBUDET HOS OSS:

3200 Salto 6-9 år på Strømsø skole
Tirsdag 18.30-20.00
Pris: 1450 kr per semester