Priser

Turnhallen – apparattrun og Gymlek 

 

0-5 år små grupper 1 time i uken                        kr 1450

Trening 2 timer 2 dager i uken                             kr 3200


Øren flerbrukshall – nærmiljø hall

 

1-2 år større grupper 1 time i uken                      kr  950

3-5 år større grupper 1 time i uken                     kr 1250


 

Gymsalen til Gamle Strømsø skole

 

Salto og Idrettens grunnstige 1,5 timer i uken   kr 1500


Grophalle – Troppsgymnastikk

 

Trening 1,5 timer 2 ganger i uken                        kr 2350

Trening 2 timer 2 dager i uken                            kr 3200

Parkour 1 dag i uken                                              kr  950

Parkour 2 dager i uken                                          kr 1500

Voksenparti over 18 år 1 dag i uken                     kr 1700

Voksenparti over 18 år 2 dager i uken                kr 2800


 

Øvrige partier

 

Herrer Hard Trim                                                  kr 450

Trim for godt voksne                                            kr 750

Veteraner                                                               kr 750


 

 

Pris for partier er trenings-kontingent pr. semester, en årlig medlemskontingent (450,-) og administrasjonsgebyr (20,-) kommer i tillegg. Medlemskontingenten på kr 450 inkluderer idrettsforsikring og medlemskap i Drammens Turnforening for et kalender år.

Ønsker du ikke å delta på våre partier lenger må vi ha skriftlig beskjed om dette. Dette kan sendes til post@drammenturn.no.