Påmelding

Vi ønsker alle velkommen til Drammens Turnforening sine mange gode tilbud.

Ny i Drammens Turnforening?
For å kunne delta på et av partiene må man være medlem av turnforeningen, ha meldt seg på partiet og betalt før treningen starter. Påmelding skjer i systemet MySoft som drives av Norges gymnastikk- og turnforbund.

Her finner du en brukerveiledning for innmelding i Drammens turnforening.  Påmelding i Drammens Turnforening

Meld deg på her

Allerede medlem i Drammens Turnforening?
Etter at man er innmeldt, melder man seg på det partiet man ønsker å delta på. Det skjer gjennom en innlogging her med medlemsnummer og passord du får tilsendt eller ettersendt av post@gt.no. Under fanen «partipåmelding kan man velge parti tilpasset oppgitt alder.

Brukernavnet på innlogging er medlemsnummer på utøver. Kan leses av fakturaer eller ved å spørre oss! 

Logg inn her

Vi prøver å gi medlemmene og utøverne det beste og mest sikre tilbudet. For å klare det har vi noen regler som alle må følge:

 • Ved å starte opp trening, har man akseptert DT vilkår.
 • Påmelding til Drammens Turnforening er bindende.
 • Eventuell avmelding må formidles skriftlig til post@drammenturn.no
 • Ved langvarig sykdom godtas vanligvis avmelding etter avtale i hvert enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding.
 • Medlemskap og aktivitetskontingent må fullt ut være betalt før aktiviteten starter opp. I medlemskontingenten ligger det en lovpålagt forsikring som DT tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund (www.idrettsforbundet.no).
 • Hvis medlemskap og aktivitetskontingent ikke er betalt så gjelder ikke lenger forsikringen. På grunn av sikkerhet og fellesskapets beste kan ikke utøverne delta på trening hvis det ikke er betalt – men det skjer ikke en utestengelse før etter 1. purring. For å unngå at de andre barna blir rammet av at klubben mangler penger til treningstilbudet vil ubetalte fakturaer sendes til inkasso.

Doping

 • Bruk eller oppfordring/tilrettelegging for bruk av rusmidler, dopingmidler, prestasjonsfremmende medikamenter eller annet som norsk idrett eller norsk myndighet ikke tillater i idretten, tillates ikke benyttet. Alle DT sine medlemmer plikter aktivt å arbeide mot bruk av slike midler.
 • Alle utøvere i DT aksepterer til enhver tid å gjennomføre tester utført av Antidoping Norge, eller tilsvarende organisasjon.
 • Drammens Turnforening har nulltoleranse, og vil umiddelbart utestenge utøvere som blir tatt i brudd på gjeldende regler. Utestengelsen sin lengde og konsekvens bestemmes av norsk myndighet.

Aktivitet

 • For å få en god trening for utøveren må alle møte tidsnok til trening.
 • På grunn av sikkerhet og hygiene må utøverne har rene klær uten knapper, glidelåser eller skarpe kanter. Det skal heller ikke brukes sko.
 • Utøvere med langt hår må sette opp håret/bruke strikk.
 • Smykker og klokker kan ikke brukes under trening pga sikkerhet. Piercing skal enten fjernes eller tildekkes (tape).
 • Utøver skal følge de anvisninger trenere gir, være lærevillig og ikke være til ulempe/sjenanse for andre utøvere eller ansatte i DT.

Dugnad

 • Drammens Turnforening drives på grunnlag av mye frivillig arbeid, og er avhengig av så mange som mulig kan delta på slagsdugnader 2 ganger i året (Dorull dugnad) og bistå når foreningen arrangerer konkurranser og stevner. Det er da ønskelig at foreldre stiller som kioskvakter, leverer mat og kaker til kiosk og øvrig arbeid som skal til for å få en god opplevelse for alle deltakere i et arrangement.
 • Det er også opprettet dugnadsgrupper som den enkelte forelder eller utøver kan melde seg inn i slik at de kan få tildelt de dugnadsjobbene de syntes det er mest gøy å jobbe med. I linken under kan du melde deg på ønsket dugnadsgruppe

Forsikring

Les også om MySoft & Forsikring her.

Grasrot Plakat Liggende