Idrettens Grunnstige Nivå 2

Idrettens grunnstige 2 inneholder i likhet med Idrettens Grunnstige 1 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe, til sammen 100 godkjenningselementer. Kapittelinndelingen er noe ulik fra idrettens grunnstige 1 og nivået er høyere.

I idrettens grunnstige 2 har alle øvelsene 3 forøvelser.

 

Se Idrettens Grunnstige 1 her:

Mange av øvelsesgruppene er de samme som i Idrettens grunnstige 1, men noen er byttet ut. Øvelsesgruppene i Idrettens grunnstige 2 er:
  • Koordinasjon
  • Balanse
  • Styrke og bevegelighet
  • Rytme
  • Matte
  • Hopp
  • Trampett
  • Akrobatikk

Pris for partier er treningskontingent (nevnt på partiene), medlemskontigent (450,-) og administrasjonsgebyr (20,-).