Allidrett

Nytt aktivitetstilbud hos Drammens turnforning høsten 2019

Allidrett hopper i grop

Allidrett for barn i aldresgruppene, 3-5 år, 6-9 år, 10-12 år og Multisport for ungdom 13-15 år.

Drammens turnforening ønsker å gi barn et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Barn skal få prøve seg på minst 5 idretter/aktiviteter i løpet av et år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal lek og fysisk aktivitet som utvikler barns grunnmotorikk være gjennomgående i allidrettstilbudet. Varierte og allsidige aktiviteter gir barn og unge et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

I løpet av sesongen vil det arrangeres 6 fellesøkter, 2 ake-dager, 3 tur-dager i skogen og en felles sommeravslutning. På disse felles øktene er hele allidretten samlet, og alle i Drammens turnforneing er hjertelig velkommen til å bli med.

Det blir et stort fokus på lystbetont lek og moro, hvor vi samtidig skal gjøre vårt for at alle barn og unge skal få oppleve stor mengde idrettsglede, trygghet og mestringsfølelse på treningene.

Gjennom et godt og variert tilbud får barn og unge prøve seg på ulike fysiske aktiviteter som:
turn/parkour, dans, ballspill, orientering, freesbee og friidrett.

Vi ønsker alle foreldre hjertelig velkommen til å bli med på informasjonsmøte mandag 2.august kl.17.30 på Drammen videregående skole

Drammens turnforening skal arbeide med:

  • Å inkludere alle barn og unge i nærmiljøet
  • Å gi alle barn et godt grunnlag for opplevelser, mestring og lærer flere ferdigheter
  • Å få prøve ulike aktiviteter som skaper glede og trivsel og gir grobunn for vennskap og solidaritet
  • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter
  • Bli kjent med Drammens turnforening sine fasiliteter

Allidrett engler i snøen

Timeplan her

Priser finner du her